"Erişkinlerde Aşılanma Talebinin Artmasını Hedefliyoruz"

Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Yunus Karadağ, "Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi tarafından 22-26 Nisan 2014 tarihleri arasında düzenlenmesine karar verilen 9. Avrupa Aşı Haftası’nda ana tema bağışıklamanın önemine vurgu yaparak farkındalığı ve aşı kapsayıcılık oranlarının artırmak olarak belirlenmiştir" dedi.

Karadağ, "22-26 Nisan 2014 tarihlerinde, gerçekleştirilecek olan 9.Avrupa Aşı Haftası etkinlikleri ile aşılama konusunda sağlık personelinin duyarlılığının ve toplumun farkındalığının arttırılması yolu ile öncelikle kızamık ve polio eksik aşılı ve aşısız 5 yaş altı çocukların aşılarının tamamlanması ve erişkinlerde de aşılanma talebinin artırılması hedeflenmektedir" ifadesinde bulundu.

Karadağ, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Aşı; insan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri v.b. mikropların hastalık yapma karakterlerinden arındırılması yoluyla geliştirilen biyolojik maddelere denir. İnsanları hastalıklardan ve onun kötü sonuçlarından koruyabilmek için sağlam ve risk altındaki kişilere uygulanır. Vücut bu şekli ile kendisine zarar vermeyen mikrop ya da toksinleri tanır ve onlara karşı bir savunma yöntemi geliştirir. Böylece gerçek mikropla karşılaşıldığında da bu yöntemle savaşır ve kişi hastalığa yakalanmaz. Bu kişi artık o hastalığa karşı bağışıktır.

Aşılama ile difteri-boğmaca-tetanoz hastalıklarından, çocuk felcinden, Hepatit B'ye bağlı sarılık, siroz ve karaciğer kanserinden, menenjit, zatürre ve orta kulak iltihaplarından, veremden, kızamıktan, SSPE (subakut sklerozan panensefalit) hastalığından, kızamıkçık ve kabakulak, Hepatit A ve Suçiçeğinden korunma sağlanmaktadır. Aşılar Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlık Evleri ve Devlet Hastanelerinde ücretsiz olarak uygulanmaktadır.

Aşıların zamanında ve uygun aralıklarla uygulanması çok önemlidir. Aşılanarak bağışık hale gelmiş bireylerin oluşturduğu toplumlar, hastalıkların yayılmasına karşı direnç gösterirler. Bu yolla henüz aşılanmamış, aşılanmaya engel oluşturan bir hastalığı olanlarda korunmuş olur.

Bütün çocuklar doğar doğmaz takvime uygun şekilde aşılanmaya başlanmalıdır. Bunun dışında sadece çocuklar değil bağışık olmayan tüm yetişkinler yaşlarına uygun olarak tetanoz, difteri, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, grip ve pnömokok hastalıklarına karşı aşılanmalıdır. Bazı hastalıklar için risk grubunda kabul edilen erişkinlerde sağlık kuruluşlarına başvurarak yapılması gereken aşılar konusunda bilgi edinmeli ve aşılanmalıdır.

Ülkemizde ileri yaş nüfusunun giderek artması nedeniyle kronik hastalıklar ve kanserlerde de buna bağlı bir artış meydana gelmekte olup bu durum erişkin bağışıklamasının giderek daha da ön plana çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle erişkinlerde kendileri için uygun aşılanma konusunda mutlaka bir hekime danışmalıdır."

PAYLAŞIN

Yorumlar